21 เมษายน 2562 หลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมแก้ปัญหาน้ำในสระหน้าวัดพระแก้วเน่าเสีย หลังมีปลาลอยตายจำนวนมาก

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190421075651203

หลายหน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูปรับสภาพน้ำให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ หลังเกิดปรากฏการณ์น้ำในสระสวนสาธารณะสุชาดา บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ได้เกิดการเน่าเสียอย่างรุนแรง ระดับค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน จนเป็นเหตุให้ปลาที่เลี้ยงไว้อยู่ภายในสระหลายชนิด ทั้งปลาใหญ่ปลาน้อยลอยคอ และทยอยหงายท้องตายเกลื่อนอยู่กลางบริเวณสระน้ำจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้กล่าวให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นติดต่อกันมานานหลายวันแล้วร่วมสัปดาห์ นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ที่ได้เริ่มเห็นว่าปลาภายในสระน้ำได้เกิดการหงายท้องและลอยคอตาย ส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก ซึ่งปลาที่ตายจะมีขนาดใหญ่น้ำหนักตัวมากกว่า 1 กิโลกรัมแทบทั้งสิ้น และทันทีหลังเกิดเหตุก็ได้มีการแจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุ เบื้องต้นจึงได้มีการนำน้ำภายในสระไปทดสอบตรวจวัดระดับคุณภาพน้ำ ซึ่งผลการตรวจวัดระบุว่าน้ำภายในสระมีค่าคุณภาพต่ำ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ปลาขาดอากาศหายใจหงายท้องลอยตายเกลื่อน แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยหลังจากการตรวจพบสาเหตุ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการประสานงานร่วมกันระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกันดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัด และตัวแทนประชาชนจิตอาสา ทราบว่าขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง ประมงจังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ.แม่เมาะ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง รวมถึงกลุ่มประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ต่างกำลังเร่งช่วยกันทำการฟื้นฟูสภาพน้ำภายในสระน้ำให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งก็มีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เบื้องต้นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาด้วยการใช้น้ำใหม่ไล่น้ำเก่า และเติมออกซิเจนลงไปในน้ำ โดยล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ได้มีการนำรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมาช่วยทยอยสูบน้ำออกจากสระแล้ว ซึ่งจะทำการสูบน้ำเก่าทิ้งประมาณร้อยละ 40 ก่อนจะทำการสูบน้ำจากแม่น้ำวังเข้ามาแทนที่ ขณะเดียวกันก็จะทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อจะช่วยบำบัดน้ำเสียไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ทางหน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ ก็ได้มีการนำเครื่องเติมอากาศมาช่วยตีน้ำเพื่อทำการเติมออกซิเจนให้กับน้ำภายในสระด้วย โดยมีทางสำนักงานประมงจังหวัด คอยช่วยเหลือในการตรวจวัดคุณภาพและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพน้ำ ทั้งการเติมปูนขาวฉีดพ่นสาดน้ำเกลือเพื่อลดปริมาณแอมโมเนียและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ขณะที่ประชาชนจิตอาสา ได้ช่วยกันเก็บกวาดพื้นที่ตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบขอบสระเพื่อจะช่วยลดปริมาณเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นลงไปภายในสระน้ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการเน่าเสียของน้ำได้อีกทางหนึ่ง สำหรับในส่วนของเทศบาลนครลำปาง ได้มีการสำรวจขุดลอกระบบท่อระบายน้ำรอบๆ บริเวณ พร้อมเตรียมวางแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้ต่อไป ทั้งนี้จากการดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมด พบว่าปัจจุบันค่าคุณภาพน้ำภายในสระเริ่มที่จะดีขึ้นมาเป็นลำดับ โดยจากการตรวจวัดค่าออกซิเจนภายในน้ำครั้งล่าสุด พบมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ปลาภายในสระมีอัตราการตายน้อยลง อย่างไรก็ตามภายในสระน้ำยังคงพบว่ามีปลาอาศัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานประมง จะได้มีการนำแยกออกจากสระบ้างบางส่วน เพื่อจะลดปริมาณความแออัดของปลา และในช่วงนี้ขอเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้งดให้อาหารปลาไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกลับไปเน่าเสียได้อีกในช่วงระยะนี้ที่มีสภาพอากาศร้อนจัด